Tlocrti

Građevina se sastoji od prizemlja, 1 kata i 2 kata svijetle visine 2,70 m. U prizemlju su smještena 4 stana , 4 stana na 1 katu, 3 na drugom katu te s djelomično prohodnom terasom na ravnom krovu.  Stanovi su površine od 57 m2 do 108 m2.

Nosiva konstrukcija građevine izvedena je blok opekom debljine 25 cm s AB međukatnim pločama. Zidovi  između stanova su izvedeni od blok opeke debljine 25 cm. Stubište unutar građevine izvodi se kao dvokrako. Stambeni dio formiran je u jednom dijelu sa jednom stubišnom vertikalom.